آخرین مطالب

آخرین مطالب

اطلاعات حساب ذینفع حیات

اطلاعات حساب ذینفع حیات

اطلاعیه شرکت بیمه سامان درخصوص بازخرید بیمه نامه ها به شرح ذیل  است  لطفا اطلاع رسانی شود تا موجب عودت درخواست های بازخرید نگردد احتراماً به استحضار می رساند تا اطلاع ثانوی واریز منافع بیمه نامه حاصل از بازخرید فقط به حساب ذینفع حیات ممکن است بنابراین ...

ادامه مطلب