گالری

گالری

جلسه گروهی مدیران آتیسام + شخص اول آتیه سازان ( جناب ادریسی - اربابی)

جلسه گروهی مدیران آتیسام + شخص اول آتیه سازان ( جناب ادریسی - اربابی)

شنبه 1401/07/23    جلسه گروهی مدیران آتیسام به همراه شخص اول سازمان جناب ادریسی و جناب اربابی عزیز  در هر نقطه ای و هر شرایطی  باید به بیزینس خود فکر کرد  داشتن تمرکز + عمیق کارکردن + نگاه شغل = رمز موفقیت در شرایط غیر...

ادامه مطلب
جلسه خطی ارزش محصول - جناب دکتر بیگ لویی و سرکار خانم عباسی

جلسه خطی ارزش محصول - جناب دکتر بیگ لویی و سرکار خانم عباسی

سه شنبه 1401/08/17 جلسه خطی ارزش محصول جناب دکتر بیگ لویی = مدیر موسس آتیسام ایرانیان  جناب حسین عباسی = مدیر موسس ویرا - آتیسام  سرکار خانم ثریا عباسی = کارشناس با انگیزه آتیسام ش...

ادامه مطلب