جلسه خطی ارزش محصول - جناب دکتر بیگ لویی و سرکار خانم عباسی

سه شنبه 1401/08/17 جلسه خطی ارزش محصول جناب دکت...

جلسه خطی ارزش محصول - جناب دکتر بیگ لویی و سرکار خانم عباسی

سه شنبه 1401/08/17

جلسه خطی ارزش محصول

جناب دکتر بیگ لویی = مدیر موسس آتیسام ایرانیان 

جناب حسین عباسی = مدیر موسس ویرا - آتیسام 

سرکار خانم ثریا عباسی = کارشناس با انگیزه آتیسام شاهوار 


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...