نحوه ارائه چک های صیاد

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی صاحبین چک های صیا...

نحوه ارائه چک های صیاد

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی صاحبین چک های صیادی می بایست علاوه بر درج اطلاعات بر روی برگه چک، در سامانه بانکی خود نیز شماره صیاد چک و اطلاعات شخصی که چک در وجه آن صادر شده( "شخص حقیقی": نام و نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ چک،مبلغ چک،شناسه صیاد -"شخص حقوقی" :نام و شناسه ملی ،کد اقتصادی ، تاریخ چک،مبلغ چک، شناسه صیاد)  را وارد نمایند لیکن متاسفانه این امر در توسط بیمه گذاران به درستی صورت نمی پذیرد و باعث برگشت خوردن چک ها از سوی بانک می شود لذا خواهشمند است  اطلاع رسانی نمایید در هنگام دریافت چک از بیمه گذاران برگه ثبت چک در سامانه بانکی مطابق تصویر ذیل را نیز دریافت نمایند و همراه با چک ها برای صدور ارسال نمایند.

همچنین خواهشمند است اعلام نمایید اطلاعاتی که در فایل ذیل با رنگ قرمز علامت گذاری شده را با چک مطابقت نموده و سپس از بیمه گذار تحویل بگیرندهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...